“จี้รัฐอย่าโยนความผิดให้ท้องถิ่น”

“จี้รัฐอย่าโยนความผิดให้ท้องถิ่น” อดีตนายกสมาคม อบต. เสนอทบทวนการให้สวัสดิการซ้ำซ้อนอย่างเร่งด่วน

อดีตนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยปกป้ององค์กรท้องถิ่น เสนอรัฐบาลทบทวนการให้สวัสดิการของรัฐซ้ำซ้อน อย่าโทษท้องถิ่นว่าผิด
นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท อดีตนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ออกมาปกป้ององค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ ถึงเวลาที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยต้องทบทวนตนเองได้แล้วว่าวันนี้ แนวทางที่ภาครัฐออกมาให้ท้องถิ่นปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน พบว่าผิดมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อกระบวนการตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. มาตรวจสอบ กลับลงโทษผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ถือว่าไม่เป็นธรรม จึงขอเสนอให้ทบทวนแนวทาง เช่น สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปี 2548 ต่อเนื่อง 2552 ทำไมวางแนวทางในลักษณะเชื่อมโยง แต่ฝ่ายตรวจสอบแจ้งมาบอกผิด หรือกรณีผู้สูงอายุรับค่าตอบแทน อสม. กรณีรับสวัสดิการผู้สูงอายุ และรับเงินคนพิการด้วย รวมถึงโครงการที่รัฐบาล ออกแนวทางมาเช่น คนละครึ่ง เราชนะ โครงการบัตรสวัสดิการของรัฐ ถือว่าผิดหรือไม่ จึงขอให้วางแนวทางให้ชัดเจน เพราะคนเหล่านี้หากวันใดมีหน่วยงานตรวจสอบแล้วตีความว่าได้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ก็จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนขึ้นมาอีก จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขให้กับประชาชน และองค์กรท้องถิ่นโดยเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว : รองโฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท