ชัชวาลล์ คงอุดม แจกยาสมุนไพรสู้โรคโควิด-19 (แจกครบจำนวนแล้ว)

ให้แก่ กลุ่มผู้บำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องการยาสมุนไพรและผู้ป่วยที่มีความประสงค์ต้องการับยาสมุนไพรที่อยู่ระหว่างรอเตียง