วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น ก่อนเลือกตั้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ก่อนล่วงหน้า
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ประชาชนสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตท้องที่ใด ได้ที่นี่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้
ขอขอบคุณ
ภาพ :Jewel SAMAD / AFP (แฟ้มภาพ)
ของหมวด ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Sanook.com