สรุปคำวินิจฉัยศาลฉบับเต็ม ปมจำกัดสมรสแค่ชายหญิงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

Komkrit Duangmanee
covering social media, politics and international news
ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาเมื่อวันพฤหัสบดี (2 ธ.ค.) ว่าเหตุใดศาลจึงมองว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานที่อนุญาตให้แค่คู่รักชายหญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ผู้อ่านสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ กดตรงนี้เลย และ Sanook.com ก็ถือโอกาสนี้สรุปสาระสำคัญของคำวินิจฉัยดังกล่าวไว้ที่นี่ ดังนี้
ศาลรัฐธรรมนูญระบุในคำวินิจฉัยดังกล่าว ย่อหน้าที่ 11 ว่า
ความหมายของการสมรสหมายถึงการที่ชายและหญิงตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสมัครใจ มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาเพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ มีความผูกพันช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกัน
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Sanook.com