ส.ส. ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์สดสถานีวิทยุรัฐสภา รายการ “Inside รัฐสภา”

ส.ส. ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์สดสถานีวิทยุรัฐสภา รายการ “Inside รัฐสภา”
ติดตามประเด็น ไขปม! เรียกคืน ? “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เหตุรับซ้ำซ้อน
ขอบคุณ : วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค และ AM 1071 KHz
Mobile app : TPchannel
Website : tpchannel.org
Facebook Live : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา