ส.ส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายสงวนคําแปรญัตติ มาตรา 5 ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี65 วาระ2-3 ในสภาผู้แทนราษฎรชัช เตาปูน, ชัชวาลล์ คงอุดม