เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 64 รวมทุกข้อควรรู้-ข้อพึงระวัง แบบครบถ้วน

สนับสนุนเนื้อหา
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้แล้ว ดังนั้น Sanook News จึงรวบรวบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ที่กำลังจะมีขึ้นมาฝากกัน
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ซึ่งจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. จำนวน 5,300 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563)
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Sanook.com