“ชัชวาลล์” เดินหน้าเสนอแก้ปัญหาการพนันนอกระบบ ผลักดันให้ถูกต้องตามกฎหมาย นำเม็ดเงินช่วยเหลือประชาชน

“ชัชวาลล์” เดินหน้าเสนอแก้ปัญหาการพนันนอกระบบ ผลักดันให้ถูกต้องตามกฎหมาย นำเม็ดเงินช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้กล่าวเปิดเผยว่า ในขณะนี้ผมได้มอบหมายให้ ส.ส.นพดล แก้วสุพัฒน์ รอง หน.พรรคฯ เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจคาสิโน และการพนันรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ติดตามความคืบหน้าเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวมีความจำเป็นเพราะประเทศต้องมีรายได้เพิ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน และสอดคล้องกับแนวทางของท่านายกรัฐมนตรี ที่ให้การศึกษาเรื่องเดียวกันกับญัตติของพรรคฯ ที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมคณะทำงานของพรรคฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาและยกร่างแก้ไข พรบ.การพนัน สำหรับเนื้อหาโดยรวมในเบื้องต้นที่มีการศึกษาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข พรบ.ประกอบด้วย 1. ประเภทของการพนันที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อประชาชน 2. สัดส่วนรายได้ที่ควรจะเป็นของรัฐจากธุรกิจการพนันต่าง ๆ 3. รายได้ที่เกิดขึ้นจากการพนันควรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ คาดว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทจะสรุปรายละเอียดและจัดทำร่างแก้ไข พรบ.การพนันให้เสร็จก่อนปิดสมัยประชุมเดือนกุมภาพันธ์นี้