สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท

หน้าแรก / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จารึก ศรีอ่อน​​

การศึกษา

– รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิทยาลัยทองสุข

สถานที่ติดต่อ

20/1 หมู่ที่ 4
ต. วังโตนด อ. นายายอาม
จ. จันทบุรี 22170
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1642 1473
e-Mail : jaruk.srion@gmail.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2563

QR CODE
ติดตามได้ที่