สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท

หน้าแรก / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชัชวาลล์ คงอุดม

การศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ติดต่อ

363/79 ซอยตรอกข้าวสาร
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ.

กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5154 0999
e-Mail : c.kongudom@gmail.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • – มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2563
    – ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
QR CODE
ติดตามได้ที่