ปลูกข้าวแจกผู้ยากไร้

แจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้

กว่า 40 ปี ที่แจกจ่ายข้าวสารให้กับคนยากไร้ โดยปลูกข้าวเองในแปลงข้าวกว่า 120 ไร่ โดยข้าวทั้งหมดเป็นข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวหอมช่อราตรี ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมชาวนาไทย

กว่าจะเป็น “นาบุญ”

ก่อนหน้านี้ ก็มีชาวบ้านคนหนึ่ง ได้มาหาที่บ้าน บอกว่า ให้ช่วย ซื้อพื้นนา แห่งนี้ที เนื่องจากว่า จำนองไว้ จะถูก ยึด รวมแล้วก็ ประมาณ 120 ไร่ ผมก็เลยซื้อเอาไว้ เพราะคิดว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกปีในวันเกิดผม ได้ซื้อข้าวสาร ถุงละ 5 กิโล ไว้แจกจ่ายให้กับประชาชน ทุกปี ประมาณปีละ 2 ล้านบาท ในเมื่อ เราทำแบบนี้ทุกปีแล้ว ก็เลยคิดว่า ซื้อพื้นนานี้ไว้ดีกว่า เพื่อที่จะได้ปลูกข้าวแล้วสีข้าวแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ตินแรกที่ผมเริ่มเข้ามาทำนา พื้นดินแห่งนี้ แห้งแล้งมาก และเป็นดินที่เสีย เนื่องจากว่า เจ้าของนาคนเก่าเขาได้ใช้ปุ๋ยเคมี ในการทำนา ทำให้ ดินเสีย ผมจึงได้ปรึกษากับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งว่าเราควรทำยังไงดี โดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ในการปลูกข้าว

ปรากฏว่า อาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านนี้ ได้ใช้วิธีในการปลูกข้าว แบบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี โดยปลูกแบบธรรมชาติ เพื่อรักษา ดินไว้ ให้สามารถ ปลูกข้าวได้ต่อไป นอกจากนี้ ผมยังได้ ขุดสระ ขุดคลอง เลี้ยงปลา โดยแบ่งออก จากพื้นดิน 120 ไร่ ขุดสระ ขุดคลองประมาณ 50 ไร่ เพื่อใช้น้ำเหล่านี้ ในการปลูกข้าว และก็ทำตาม แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

จากการทำนาในครั้งนี้ ได้ผลดี โดยเราไม่ต้องพึ่งปุ๋ย เคมี ได้ข้าวเปลือก ตกไร่ละประมาณ 500 กิโลกรัม ก็ถือว่า เป็นผลผลิตที่ดีมาก คาดว่าปีหน้า คงจะได้ข้าวเปลือกมากกว่านี้ และการทำนา ในครั้งนี้ ผมได้นำ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ และชาวนาตัวจริง มาทำการปลูกข้าว โดยผสมผสานกับวิธีการใหม่ๆ เครื่องไม้เครื่องมือ ในการทำ นา ก็ล้วนแล้วแต่มีการประยุกต์ ของเก่าผสมกับของใหม่ จึงได้ผลผลิตออกมาที่ดี ที่นาแห่งนี้ สามารถ จะเป็น พื้น นา เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสาธิต ในการทำเกษตร วิธีใหม่ โดยไม่ต้องพึ่งปุ่มเคมี หากใครสนใจก็สามารถ มาศึกษาดูงานได้ และหลังที่เกี่ยวเสร็จแล้ว ผมก็จะนำ ข้าวเปลือก ไปสีเป็นข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับคนจนอีกส่วนหนึ่ง ก็จะนำเก็บไว้ เป็นเมล็ดพันธุ์ ในการปลูกข้าวต่อไป

ผลงานที่ผ่านมา

สาธารณกุศลที่สำคัญ

ปลูกข้าวแจกผู้ยากไร้

กว่า 40 ปี ที่แจกจ่ายข้าวสารให้กับคนยากไร้ โดยปลูกข้าวเองในแปลงข้าวกว่า 120 ไร่ โดยข้าวทั้งหมดเป็นข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวหอมช่อราตรี ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมชาวนาไทย

แจกข้าวสารอินทรีย์ปีละ 200,000 กิโลกรัม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522  ถึงปัจจุบัน

บริจาคบ่อน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำ น้ำดื่ม ในถิ่นทุรกันดาร

บริจาคทุนในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ที่ลำน้ำสาธารณะยังเข้าไปไม่ทั่วถึง สำหรับใช้ช่วงหน้าแล้งในปีต่อๆ ไป บริจาจเครื่องกรองน้ำ และน้ำดื่มบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจำนวนมาก ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19

คุณชัชวาลล์ คงอุดม แจกสมุนไพรสู้โรคโควิด-19 โดยจัดส่งให้กับผู้ติดเชื้อที่มีความประสงค์

โดยมีส่วนประกอบของสมุนไพรหลัก คือ ฟ้าทะลายโจร, บอระเพ็ด, ชิงช้าชาลี และน้ำผื้ง 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

“ผมส่งคนเรียนหนังสือจบด๊อกเตอร์ จบหมอ ส่งคนเรียนหนังสือจบไป 196 คนแล้ว อยู่อเมริกา เยอรมนี ส่งให้เดือนละ 5 หมื่นบาท ไม่รู้ลูกใครบ้าง เป็นอธิการบดีก็มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็มี หมอ 17 คน พยาบาล 40-50 คน ส่วนใหญ่เขียนจดหมายมาขอทุน เงินเดือน ส.ส. ตอนนี้ส่งคนเรียน 12 คน ส่งให้เขาเรียนคนละ 4-5 พันบาท มัธยมรายละ 1,500-2,000 บาท เด็กไม่มีเงินเรียน”

ชัชวาลล์ คงอุดม