สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท

หน้าแรก / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กวินนาถ ตาคีย์

การศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถานที่ติดต่อ

24/23 หมู่ที่ 6
ต. หนองปรือ อ. บางละมุง
จ. ชลบุรี 20150
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 3542 5652
e-Mail : kawinnath.mp@futureforwardparty.org

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2563
QR CODE
ติดตามได้ที่