สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท

หน้าแรก / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

การศึกษา

– ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Doctor of Philosophy (Rural Development) CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์

สถานที่ติดต่อ

79/14 หมู่ที่ 18 หมู่บ้านธันยบดี ซอย 1 ถนนกาญจนาภิเษก
ต. บางแม่นาง อ. บางใหญ่
จ. นนทบุรี 11140
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1827 1549, 09 7297 1493
e-Mail : ko_wit517@hotmai.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2563
    – มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2558
ติดตามได้ที่